تورك دونياسي

یازار : هاراي
مقاله زبان توركي و دنياي تورك، مقاله جامعي است در مورد تاريخ زبان و حكومت هاي توركي، كشورهاي تورك زبان، داستان هاي افسانه اي توركي و ... . پيشنهاد مي كنم حتماً اين مقاله رو دانلود كنيد.


دانلود


برچسب ها: تورك دونياسي، دنياي توركي، دنياي ترك، زبان توركي و دنياي تورك

  • [ ]