فرهنگ لغت فارسي به توركي

یازار : هاراي


فرهنگ لغت فارسي به توركي با دايره لغات گسترده كه حتما دانلود كنيد!

دانلود

برچسب ها: فرهنگ لغت فارسي به توركي، فرهنگ لغت توركي به فارسي، فرهنگ لغت فارسي به تركي، فارسجا-توركجه سؤزلوك

  • [ ]